Томилін Сергій Аркадійович

1877-1952

Лікар-гігієніст, санітарний статистик, демограф та історик медицини.tomilin
1907-1922 - санітарний лікар Катеринославської губернії.

Народився 17 жовтня 1877 року в місті Сувалках (нині Польща). По закінченні в 1901 році медичного факультету Московського університету — земський, потім військовий лікар.

Восени 1907 року по запрошенню Катеринославського губернського земства Томілін прийняв посаду санітарного земського лікаря і був відряджений в місто Олександрівськ в розпорядження місцевої земської управи. Стає на спосаду помічника завідувача санітарним відділом земства, де працює до першої світової війни. Починаючи з цього періоду і до останніх днів життя, вся його діяльність була пов'язана з Україною.

За роботу по боротьбі з холерної епідемією в 1910 р в Катеринославській губернії нагороджений орденом Святого Станіслава 3-го ступеня. Період роботи С.А. Томіліна в Олександрівському повіті і Катеринославі був дуже продуктивним. У ці роки він починає розробку проблем санітарної статистики та демографії.
У 1912 року зарубіжних активну участь в протиепідемічних заходах Сергій Аркадійович був нагороджений орденом святого Станіслава II ступеня.

Наприкінці 1913 року на нараді санітарних лікарів Сергій Аркадійович був обраний другим помічником завідувача санітарним відділом, в обов'язки якого входила наукова розробка всіх санітарно-статистичних матеріалів, зібраних земськими лікарями Катеринославської губернії.

 • 1919—1930 роках — завідувач статистичного відділу Народного комісаріату охорони здоров'я УРСР
 • 1924—1934 роках — завідувач кафедри соціальної гігієни Харківського медичного інституту
 • 1934—1938 роках — науковий співробітник Київського інституту демографії та санітарної статистики АН УРСР
 • 1932—1952 роках — науковий співробітник Українського науково-дослідницького бюро санітарної статистики.

Автор понад 100 праць, присвячених вивченню стану населення України, питанням поширення венеричних хвороб, дитячої смертності, соціальній медичній профілактиці тощо; у тому числі низка монографій та посібників для сільських лікарів. Головні з них:

 • «Спроба санітарного опису України» (1928);
 • «Венеричні хвороби в округових містах України у 1927 р.» (1928);
 • «Аборти на Україні» (1928, у співавторстві з М. Шрейдером);
 • «Соціально-гігієнічна оцінка дитячої смертності» (1930);
 • «Соціально-медична профілактика» (1931) тощо.

За матеріалами:

 • Павлов А.В. С.А. Томилин - выдающийся ученый. // "Врачебное дело.-1997.- № 8.
 • Советский энциклопедический словарь. М., 1980., с.-251, 1567, 822, 504, 511
 • https://ru.wikipedia.org